Oznámení zahájení

Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí: rizeni_o_zmene_ur_9-2013 Oprava chyb v písemném vyhotovení: zmena_ur_-_oprava

Rozhodnutí

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na „VODOVOD ČERNÍKY“: rozhodnut_-_vodovod_ernky

Územní a stavební řízení

Oznámení zahájení řízení o udělení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb. a spojeného územního a stavebního řízení na stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 1104/20 a kanalizační přípojky: rd_lukasovi