Závěrečný účet za rok 2016

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme závěrečný účet městyse Kounice za rok 2016 společně se zprávou o přezkoumání hospodaření: závěrečný_účet_kounice_za_rok_2016.pdf zprava A.pdf zprava B.pdf zprava C.pdf fin_2-12m_2016.zip rozvaha_2016.zip vykaz_zisku_a_ztraty 2016.zip priloha_2016.zip vykazy_mš.pdf vykazy_zs.pdf Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2016 je zveřejněn v listinné podobě na vývěsce ÚM Kounice, …

Číst dál

Přejmenování linky č. 411

Od 29. dubna 2017 bude změna číselného označení linky č. 411 z Českého Brodu do Lysé nad Labem (Starého Vestce) a zpět na linku č. 661. Jedná se pouze o změnu číslování, jízdní řád a trasa zůstávají bez změny.