Dar pro policistu

Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání dne 22.11.2017 schválilo dar ve výši 10 000 Kč pro policistu zraněného při výkonu služby Poděkování:poděkování

Česko zpívá koledy

Zveme vás na středu 13.12.2017 v 18:00 hodin před Obecní úřad na společné zpívání koled – Česko zpívá koledy. Zazpíváme si tyto koledy: ceskozpivakoledy2017  

Obecní knihovna

Milí čtenáři obecní knihovny Kounice, ve středu 13.12.2017 bude Obecní knihovna otevřena od 18:00 do 19:00 (po akci Česko zpívá koledy). Děkujeme za pochopení, přijďte si zazpívat.