Příloha k OZV

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 o místním poplatku za …. odstraňování komunálního odpadu, která stanoví výši poplatku pro rok 2014: prilohaozv2014 Poplatky se budou vybírat od 10.3.2013 do 21.3.2013.

Oznámení zahájení

Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí: rizeni_o_zmene_ur_9-2013 Oprava chyb v písemném vyhotovení: zmena_ur_-_oprava

Rozhodnutí

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na „VODOVOD ČERNÍKY“: rozhodnut_-_vodovod_ernky