Opatření obecné povahy

Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu při uzavírce silnice č. II/245: stolmir_mapa.pdf zkaz_zastaven_a_stan._d.z._opaten_obecn_povahy.pdf

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady (mj. lednice, TV, PC, oleje, pneumatiky) lze mimořádně vyvážet v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 9:00 hodin do areálu společnosti AKCENT.