Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy – změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 Opatření obecné povahy