Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty:

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Kounice na období 2020 – 2022

a

Rozpočet městyse Kounice na rok 2019

jsou zveřejněny na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/rozpocet/  a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice.