Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2019 na svém jednání č. 10. dne 10.06.2020 usnesením č. II/10/2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019, a to bez výhrad dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2019, která je součástí závěrečného účtu  včetně následujících příloh:

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2019

FIN k 31.12.2019 – Městys Kounice

Rozvaha k 31.12. 2019 – Městys Kounice

Příloha 2019

Výsledovka 2019

Finanční vypořádání dotací

Rozvaha k 31.12.2019 – Mateřská škola

Rozvaha k 31.12.2019 – Základní škola