Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 17 odst. 8. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků, v platném znění oznamujeme, že dokument Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice.