Úprava lesního porostu v kopci na Český Brod

Vážení občané,

jistě jste si všimli, že se čistí pozemek č. 198/2 kolem silnice po levé straně směrem na Český Brod. Tento zásah je nutný vzhledem k tomu, že většina stromů je proschlých, některé jsou zcela suché a hrozí jejich vyvrácení a pád na komunikaci č. II/272, kde by mohlo dojít k úrazu.

Postupem času tento prostor zčásti znovu osadíme.

Miroslava Sochorová