Mikroregion Polabí – rozpočet a rozpočtový výhled

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39 odst. 7 zákona 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2021 a Rozpočtový výhled na rok 2022 – 2024 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.