Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2022

Návrh rozpočtu městyse Kounice v členění dle paragrafů na rok 2021:

Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2022

Příloha č. 1 – schválený rozpočet městyse Kounice na rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021

Příloha č. 2 – Výkaz FIN 2 – 12  M sestavený k 31.10.2021

Finka říjen