Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2021

V souladu s § 43 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání městyse Kounice za rok 2021, která je součástí návrhu závěrečného účtu:

Návrh – závěrečný účet městyse Kounice za rok 2021

Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (01.01.2021 – 31.12.2021)

Výkaz FIN 2 – 12 M

Rozvaha městyse Kounice k 31.12.2021

Rozvaha – ZŠ K 31.12.2021

Rozvaha MŠ K 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410_2009 Sb.

Finanční vyúčtování dotací za rok 2021