Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2021

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty:

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2021 včetně povinných příloh

je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice