Nabídka práce

Město Český Brod vyhlašuje výběrová řízení na pozice: VR_odborný referent odboru stavebního a územního plánování VR_referent odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu

Prosba starostky

Vážení spoluobčané, prosím, nevhazujte do toalet  vlhčené ubrousky, ničí potrubí, čistírnu odpadních vod. Nejhorší situace je v lokalitě Na Vinici, před 14 dny to odnesli obyvatelé jednoho domu, kteří kvůli těm nezodpovědným, měli havárii i ve vlastním domě.