Informace k poplatkům za odpad a psy

Poplatek za svoz odpadu se nemění a činí 550 Kč na osobu a kalendářní rok nebo za rekreační objekt. Za svoz bionádob hradí občané s trvalým pobytem v Kounicích 100 Kč, chalupáři 400 Kč. Poplatky je možné průběžně uhradit až do 26.3.2019. Od 27.3.2019 se budou popelnice vyvážet pouze na nové známky. Poplatek za 1. psa … Číst dál

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/24511 a III/24515 z důvodu pokládání elektrického vedení do země v ulici Vykáňská a Černická: Opatř.ob. povahy sil.č. III 245 11 a 245 25 Kounice scan18113009540_30-11-2018