Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokument: Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice.

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2022 na svém jednání č. 5 dne 14.6.2023 usnesením č. II/5/2023 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022, a to bez výhrad dle zákona 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků …

Číst dál

Nástavba základní školy

Vážení občané, zastupitelé městyse Kounice se rozhodli přistavět Nástavbu Základní školy Kounice i bez získání dotace. Stavba bude financována z obecního rozpočtu. Prosíme ty, kteří procházejí okolo základní školy cestou podél potoka, dbejte opatrnosti, budete procházet stavbou. Děkuji. M. Sochorová