Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2015 bez výhrad, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření byl schválen ne 9. jednání zastupitelstva městyse Kounice dne 27.4.2016: zaverecny_ucet_za_rok_2015 zprava_o_vysledku_hospodareni_a zprava_o_vysledku_hospodaren_b zprava_o_vysledku_hospodareni_c finka_2015 priloha_c5 vykaz_zisku_a_ztraty2015_1 vykazy_zs_2015 vykazy_ms2015