Územní rozhodnutí

Rozhodnutí č.j. SÚ/8685/16/Fia o umístění stavby SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem: skupinovy_vodovod_-_bristvi

Oznámení o zahájení ÚŘ

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: „SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem – napojení na zdroj pitné vody“: zahjen_rizeni_-_sv_bristvi