Poplatky za svoz odpadu

Místní poplatky za svoz odpadu činí: poplatek za svoz komunálního odpadu – 600 Kč na osobu a kalendářní rok pro osoby přihlášené k trvalému pobytu poplatek za rekreační objekt – 600 Kč poplatek za svoz bioodpadu – 200 Kč za bionádobu (osoby s trvalým pobytem) poplatek za svoz bioodpadu – 700 Kč za bionádobu (majitel … Číst dál

Mikroregion Polabí – rozpočet a rozpočtový výhled

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 39 odst. 7 zákona 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2021 a Rozpočtový výhled na rok 2022 – 2024 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v … Číst dál

Prosba starostky

Žádám všechny, kteří parkují mimo parkovací stání na silnicích a veřejných prostranstvích, aby si zaparkovali svá auta na svých pozemcích z důvodu možnosti odklízení sněhu. Děkuji. M. Sochorová

Ordinace MUDr. Altové

Vážení klienti, ordinace bude od 7.1. do 15.1.2021 uzavřena. Telefonické konzultace, recepty, žádanky na COVID apod budou probíhat jako obvykle na tel. 728119267, popř. můžete použít email: ordinace.altova@seznam.cz. V případě akutního onemocnění dýchacích cest (teplota, rýma, kašel, bolesti hlavy) volejte 728119267. Akutní případy ošetří MUDr. Magdalena Blažková, Žitomířská 342, Český Brod (naproti Domovu důchodců ANNA), prosím, … Číst dál

VRT Praha – Běchovice – Poříčany

Firma SUDOP Praha a.s. oznamuje provádění průzkumných sond a hydrogeologického měření v k.ú. Kounice v souvislosti se zpracováním dokumentace pro územní řízení vysokorychlostní trati Praha – Běchovice – Poříčany: VRT – průzkumné sondy Situace průzkumných sond