Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2017

Zastupitelstvo městyse Kounice svým usnesením č. II/22/2018 ze dne 12.6.2018 schválilo závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018, a to bez výhrad: Závěrečný účet za rok 2017 – schválený rozvaha základní škola finanční vypořádání dotací rozvahaMŠ Příloha 2017 Výsledovka 2017 Peněžní toky 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 FIN 2 -12 M 2017 …

Číst dál

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2017

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty: Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2017 včetně povinných příloh jsou zveřejněny na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samosprávaobce/rozpocet/ a v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse …

Číst dál